بلوک یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در مدار تولید قرار گرفت

بلوک یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در مدار تولید قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات