تقدير رهبري از گزارش اولين هاي برقي / تاكيد بر رفع ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،حضرت آيت اله خامنه اي مقام معظم رهبري در خصوص گزارش "اولين هاي برقي" ضمن تقدير از فعاليت هاي انجام شده نوشتند: كار برق را با همين جديت دنبال كنيد. فرسودگي شبكه اتصالات (توانير) هم بسيار مهم است. از زحمات شما و همكارانتان تشكر ميكنم"
درهمين زمينه، رضا اردكانيان وزير نيرو ضمن ابلاغ پيام رهبري به مديران عامل شركت هاي توانير و توليد نيروي برق حرارتي، بر سه نكته اساسي تاكيد كرد.
برهمين اساس وزير نيرو  با بيان اين كه اجراي دقيق فرمايشات رهبري ضروري است، خاطرنشان كرده است: برنامه هاي تامين برق مطمئن و پايدار با جديت دنبال شود.
اردكانيان همچنين با تاكيد بر اولويت قرار دادن اصلاح ونوسازي شبكه هاي فرسوده، به ويژه در مناطق آسيب پذير، بر تهيه برنامه زمانبندي طرح هاي لازم و الزامات تحقق آنها با قيد فوريت تصريح كرده است.
برهمين اساس صنعت برق در حال  تدوين برنامه زمانبندي براي تحقق اهداف و موارد مورد تاكيد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات