اتمام عمليات بهينه سازي  پست63 كيلوولت شهيد كريمي شاهرود

اتمام عمليات بهينه سازي پست63 كيلوولت شهيد كريمي شاهرود

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي سمنان مهندس مجيد وفايي با اشاره به اينكه پروژه بهينه سازي پست 63 كيلوولت شهيد كريمي شاهرود شامل اسقاط تجهيزات فرسوده و احداث فيدرهاي جديد خط و پست در ايستگاه مذكور بوده است گفت : بازسازي و بهينه سازي پست 63 كيلوولت شهيد كريمي با توجه به قدمت بسيار زياد آن در راستاي اهداف پدافند غير عامل، مديريت بحران، افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع در منطقه شاهرود برنامه ريزي شده بود كه با برقدار شدن بخش پاياني آن، پست مذكور مجددا در شبكه برق منطقه قرار گرفت.
وي با اشاره به افزايش سطح عملكرد بهينه سيستمهاي حفاظت و كنترل پست برق مذكور در طي اجراي پروژه افزود : با توجه به اينكه ايستگاه مذكورتامين كننده توان مورد نياز بخش هاي مهمي از شهرستان شاهرود مي باشد، اجراي اين پروژه داراي پيچيدگي هاي خاصي بود كه با تكيه بر همت و توانمندي و سطح دانش كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان و تلاش مشاور و پيمانكار پروژه، همزمان با حفظ پايداري شبكه برق و تامين نياز مشتركين در شبكه توزيع ، خروج از مدار و جايگزيني تجهيزات فرسوده ، با موفقيت به انجام رسيد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات