بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شبکه...

بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شبکه...

با همراهی معاون طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شبکه آبیاری سد گیوی بازدید کردند.

در این برنامه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از روند احداث این شبکه که با تامین مالی بانک های سپه و کشاورزی احداث خواهد شد، بازدید و در خصوص چگونگی مراحل پیشرفت کار در پروژه قرار گرفتند.

نماینده مجری شبکه آبیاری سد گیوی هدف از بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این شبکه را نظارت بر اجرای پروژه ها و ضرورت تامین اعتبار برای این پروژه عنوان کرد.

مهندس رضا حبیبی در این بازدید با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این شبکه گفت: بانک های سپه و کشاورزی برای احداث شبکه آبیاری سد گیوی 2 هزار و 128 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این شبکه برای توسعه اراضی پایاب سد گیوی به صورت قطره ای و بارانی به مقدار 3 هزار و 72 هکتار و توسعه باغات دیم به مقدار 3 هزار و 168 هکتار احداث می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات