تایید نقشه معماری پارکینگ چارسو از میان چند گزینه پیشنهادی

تایید نقشه معماری پارکینگ چارسو از میان چند گزینه پیشنهادی

بازار کاشان لازم دارد که یک ورودی شایسته و درخور برای آن ایجاد شود چراکه امروز و در طول مسیر خودروها به شیوه نامناسب پارک شده است؛ در نزدیکی بازار کاشان زمینی متعلق به شهرداری وجود دارد و با ساخت پارکینگ در این زمینه می‌توان نیاز آن منطقه را به پارکینگ تامین کرد.
در دوم مرداد سال 97 مباحث نخست انجام شد و مابقی مباحث به مرکز استان اصفهان واگذار و چندین ماه این کار طول کشید و پس از آن کلیات طرح به تصویب رسید.
حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی توسط میراث فرهنگی دغدغه بسیار ارزشمندی است در حالی که تمامی اقدامات لازم برای حفظ این ابنیه تاریخی از سوی شهرداری انجام شده است.
متن کامل خبر را در لینک زیر بخوانید:
https://b2n.ir/472365 #
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات