هرگونه بهره برداری غیرمجازازمنابع آب جرم محسوب می شود

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال۱۳۶۱ هرگونه بهره برداری ازمنابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی مستلزم اخذمجوز است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی اظهار کرد: بر همین اساس ضمانت اجرای بهره برداری ازمنابع آب بدون اخذ مجوز براساس مفاد ماده ۴۵ این قانون علاوه براعاده وضع به حالت سابق وجبران خسارات وارده، مجازاتهای دیگر پیش بینی شده است.

وی افزود: لذا‌ قانونگذار اشخاصی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفر چاه وبهره برداری از آن یا بهره برداری ازمنابع آب سطحی می نمایند را مجرم دانسته وبرای آنان مجازات درنظر گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات