فرهنگی که با تغییر کاربری اراضی تغییر کرد

این آمار در کنار آمار بالای مهاجرت روستاییان نشان می دهد، تبدیل زمین های زراعی و باغات به ویلا و خانه هایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ بومی گیلانی ندارند، گیلان را به محاصره غیربومیان در آورده است! این بنگاه دار که گویی غم سال ها پر پر شدن زمین هم محلی هایش روی دلش تلمبار شده بود، ادامه می دهد: این زمین ها ارث پدرانمان است، معلوم است تا جایی که بتوانیم می ایستیم و رویش کار می کنیم، اما همه اش تقصیر روستایی ها که نیست، وقتی فصل برداشت برنج می شود، برنج وارد می کنند، فصل برداشت چای می شود بازار پر می شود از چای خارجی، معلوم است که رمقی برای کشاورز نمی ماند و عرق خستگی بر تنش می خشکد. رجبی با اشاره به اینکه بومیان روستا هم از ویلاسازی و اقامت غیربومیان راضی نیستند، اظهار می دارد: همه مردم سرزمینمان برای ما عزیزند و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات