نیروگاه شهید رجایی موفق به دریافت گواهی نامه ISO 45001 شد.

نیروگاه شهید رجایی موفق به دریافت گواهی نامه ISO 45001 شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات