نیروگاه شهید رجایی موفق به دریافت گواهی نامه ISO 45001 شد.

نیروگاه شهید رجایی موفق به دریافت گواهی نامه ISO 45001 شد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات