برگزاری نشست تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد آینده نگاری در شرکت

برگزاری نشست تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد آینده نگاری در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، این نشست با توجه به مصوبه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت، تحولات اخیر صنعت برق کشور و نیاز به تغییر نگرش در خصوص تدوین برنامه‌های استراتژیک ، با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد و میانی این شرکت برگزار شد.

در این نشست دکتر طاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به بیان مطالب با موضوع تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد آینده نگاری راهبردی و مبانی آبنده پژوهی پرداخت و تفاوت این روش را با روش‌های سنتی تدوین برنامه استراتژیک تشریح کرد.

وی افزود: برای آینده پژوهی باید ابتدا یک تصویر بزرگ از سازمان خود داشته باشیم و آینده آن را ببینیم و در نهایت تغییرات سریع مورد نیاز را در نظر بگیریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان همچنین پیشنهاد ایجاد سامانه رصد، جهت پایش مداوم تغییرات، مشاهده عدم قطعیت‌ها و برنامه ریزی پابرجا و منعطف را ارائه کرد.

گفتنی است، برگزاری این جلسات جهت بررسی آینده صنعت برق و چالش‌های پیش روی این صنعت تداوم خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، این نشست با توجه به مصوبه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت، تحولات اخیر صنعت برق کشور و نیاز به تغییر نگرش در خصوص تدوین برنامه‌های استراتژیک ، با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد و میانی این شرکت برگزار شد.

در این نشست دکتر طاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به بیان مطالب با موضوع تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد آینده نگاری راهبردی و مبانی آبنده پژوهی پرداخت و تفاوت این روش را با روش‌های سنتی تدوین برنامه استراتژیک تشریح کرد.

وی افزود: برای آینده پژوهی باید ابتدا یک تصویر بزرگ از سازمان خود داشته باشیم و آینده آن را ببینیم و در نهایت تغییرات سریع مورد نیاز را در نظر بگیریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان همچنین پیشنهاد ایجاد سامانه رصد، جهت پایش مداوم تغییرات، مشاهده عدم قطعیت‌ها و برنامه ریزی پابرجا و منعطف را ارائه کرد.

گفتنی است، برگزاری این جلسات جهت بررسی آینده صنعت برق و چالش‌های پیش روی این صنعت تداوم خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات