نظرخواهی بازنگری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی فراخوان نظرخواهی  در خصوص بازنگری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را اعلام نموده و از کارشناسان به منظور ارتقاء کیفی و کمی آن درخواست نموده که پیشنهادها و نظرات خود را تا تاریخ 31 تیرماه 99 به دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات