تودیع و معارفه در شهریار

تودیع و معارفه در شهریار

به گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، با حضور همکاران غرب استان تهران مراسم معارفه مهندس محسن محمدزاده به عنوان سرپرست راه و شهرسازی غرب و معارفه  مهندس ایوب اسدالهی به عنوان سرپرست کمیسیون ماده 12 و مشاور مدیر املاک و حقوقی انجام شد.

محمد لقب دوست در این معارفه ضمن پر اهمیت شمردن هر دو حوزه (مدیریت غرب و کمیسیون ماده 12) از همکاران مدیریت غرب و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خواست تا با مدیران جدید اما با تجربه اداره کل (مهندس محمدزاده و اسدالهی) نهایت همکاری را در راستای پیشبرد اهداف اداره کل داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات