مناقصه پنج پروژه بازآفرینی

مناقصه پنج پروژه بازآفرینی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران؛خلیل محبت خواه از اصلاح و ساماندهی شبکه معابر محله سیروس تهران ؛دو پروژه اصلاح شبکه معابر و هدایت آبهای سطحی در محله سی متری امام خمینی باقر شهر ؛ اصلاح و ساماندهی شبکه معابر محله شهید عالمی قدس و پروژه کمک به آزادسازی و گره گشایی و اصلاح معابر در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد ؛تمام مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و زمان بازگشایی پاکات مناقصه اول مرداد ماه سال 1399با رعایت تمامی ضوابط قانونی انجام میشود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات