مفهوم شهرسازی در توسعه تدریجی و آرام نهفته است/ بسیج عموم مردم در توسعه  مسکن از اهمیت بالای برخوردار ا ست

مفهوم شهرسازی در توسعه تدریجی و آرام نهفته است/ بسیج عموم مردم در توسعه  مسکن از اهمیت بالای برخوردار ا ست

، سیدمسلم سیدالحسینی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در کارگاه آموزشی نوسازی و تولید مسکن با بیان اینکه چالش مسکن موضوع فراگیر متاثر و اثر‌گذار در تمامی سطوح و مقیاس‌ها‌ی مختلف جامعه اقتصادی، اجتماعی و … است، گفت: این چالش، مشابه چالش حاشیه‌نشینی درکشور که با فرآیندها و روش‌های معمول و رایج موجود قابل حل نیست و چالش نیاز به مدیریت خاص خود را دارد. عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهرسازی، مفهوم اش در توسعه تدریجی آرام و غیر شتاب زده نهفته است، ابراز داشت: شهرسازی یک امرآرام، تدریجی و با نقش محوری مردم معنی می‌بابد، این مفهوم را باید مبنای همه تصمیمات و اقدامات خودمان قرار بدهیم و از شتاب زدگی و مداخلات وسیع دوری کنیم عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان سخنانش گفت: اگر بخواهیم جریان و توسعه مسکن را تقویت کنیم این امر صرفا به تنهایی توسط وزارت راه و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات