دولت در تامین منابع حمل و نقل به صورت جدی ورود کند

دولت در تامین منابع حمل و نقل به صورت جدی ورود کند

شهردار ارومیه به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها گفت:  مطالبات اجتماعی از شهرداری ها افزایش یافته است و شهرداری ها در این خصوص نمی توانند بی تفاوت باشند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد حضرت پور بیان کرد:  رانندگان تاکسی و اتوبوس از مظلوم ترین افراد جامعه هستند و افزایش هزینه ها کفاف زندگی آنها را نمی دهد .

وی گفت:  دولت در تامین منابع حمل و نقل به صورت جدی ورود کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات