تاكيد سخنگوي صنعت برق بر كاهش 10 درصدي مصرف برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،دكتر مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق كشور در گفت و گو با راديو اقتصاد با اشاره به تمركز صنعت برق روي بهينه سازي مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي طي سالهاي اخير ،سيستمهاي سرمايشي را از مهمترين مصارف اين بخش در تابستان برشمرد و تاكيد كرد: كاهش دماي سرمايش كولرهاي گازي از 18 به 24 درجه ،تا 20 درصد مصرف برق را كاهش مي دهد و مي توان با استفاده از پنكه در برخي مناطق همچنين تامين سرمايش به طور موضعي و در نقاطي كه ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
دكتر رجبي مشهدي 22 هزار مگاوات از مجموع 57 هزار مگاوات برق مصرفي كشور در تابستان را به سيستمهاي سرمايشي مربوط دانست كه مي توان با راهكارهاي ساده اي چون خاموش كردن يا تنظيم برودت وسايل سرمايشي روي 28 درجه هنگام خارج شدن از محيط كار ،از هدر رفت انرژي جلوگيري كرد.
وي با اشاره به اختصاص 4 هزار مگاوات از برق مصرفي تابستان به دستگاههاي اجرايي و ادارات ،كاهش 10 درصدي مصرف اين بخش را به لحاظ برخورداري همگاني از برق مطمئن و پايدار حايز اهميت دانست و درعين حال از قابليت كنترل مصرف برق دستگاههاي اجرايي در اغلب كلانشهرها از طريق كنتورهاي هوشمند خبر داد.
دكتر رجبي مشهدي تاكيد كرد :اگر مصرف برق يك اداره يا دستگاه اجرايي نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يابد در وهله نخست تذكر دريافت مي كند و در صورتيكه مصرف اصلاح نشود نسبت به اعلام نام آن دستگاه در جرايد و شبكه هاي اجتماعي اقدام مي شود.
وي افزود: تاكنون اين روش در چند شهر مختلف اجرا شده و نتايج خوبي را به لحاظ كاهش مصرف برق ادارات به همراه داشته و قطعا از گزارشات مردمي در اين زمينه استفاده مي كنيم.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات