شناسایی ۲۸۳ مورد زمین‌خواری در خرداد

شناسایی ۲۸۳ مورد زمین‌خواری در خرداد

خرداد ماه امسال ۲۸۳ مورد دست اندازی به اراضی دولتی رفع تصرف شد؛ اردیبهشت ماه نیز سه مورد زمین خواری نسبتا بزرگ در استان تهران داشتیم. ایام نوروز هم زمین خواران به ۱۰۶ قطعه زمین دولتی در سراسر کشور چشم داشتند که ناکام ماندند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات