دولت باید نقدینگی موجود را به شکل صحیح به سمت تولید مسکن هدایت کند

دولت باید نقدینگی موجود را به شکل صحیح به سمت تولید مسکن هدایت کند

سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم گفت: دولت باید نقدینگی موجود را به شکل صحیح به سمت تولید مسکن هدایت کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات