پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی فقط توسط ۴ درصد شهروندان/ اجرای مصوبه ...

پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی فقط توسط ۴ درصد شهروندان/ اجرای مصوبه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات