برنامه ریزی برای صدور ۵۰ پروانه بهره برداری ویژه سرویس مدارس در سال ...

برنامه ریزی برای صدور ۵۰ پروانه بهره برداری ویژه سرویس مدارس در سال ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات