در آيين توديع و معارفه مديران كل سابق و جديد دفتر ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس حسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير در اين مراسم صنعت برق را به اذعان دستگاههاي نظارتي جزو سالمترين سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور عنوان و تاكيد كرد: سلامت صنعت برق نقطه قوت و افتخار سازمان است و اين افتخار، مسووليت ما را سنگين تر مي كند.
مهندس متولي زاده اقدامات پيشگيرانه و حذف زمينه هاي بروز تخلف را بزرگترين خدمت به صنعت برق عنوان كرد كه نيازمند تنظيم سازوكارهاي لازم و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي است و علاوه بر حفظ سلامت سازمان ، افزايش اعتماد مردم به صنعت برق را در پي دارد.
دراين مراسم كه با قدرداني اعضاي هيات مديره توانير از مهندس كرم رضائي و مهندس سيد محمد حسيني و آرزوي توفيق براي عظيم اعتمادي مدير كل جديد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير همراه بود، مهندس نوري مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت نيرو با تاكيد بر جايگاه حساس دفتر بازرسي به تبيين موضوعات مورد توجه وزارت نيرو پيرامون بازنشستگي در شركتهاي دولتي و غير دولتي ،عدالت در استخدام ،حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيات مديره و رسيدگي به مطالبات پيمانكاران پرداخت.
در ادامه مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير ،عزم اين دفتر براي  ارتقاء شفاف سازي ،ريشه يابي مشكلات و پيشگيري از تخلف را خاطرنشان ساخت و بر نقش حمايتي معاونان و اعضاي هيات مديره در تبديل نقاط ضعف به قوت تاكيد كرد.
در ادامه اين مراسم كه با ارايه خلاصه عملكرد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير از سوي مهندس رضائي مديركل و مهندس حسيني سرپرست سابق اين دفتر همراه بود،حكم انتصاب عظيم اعتمادي به سمت مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير با امضاي مدير عامل توانير اعطا و طي لوحهاي جداگانه از خدمات ارزشمند مهندس كرم رضائي و مهندس سيد محمد حسيني تقدير شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات