کاهش شاخص حوادث در آبفای منطقه 4

شاخص حوادث در شبکه توزیع آب و انشعاب‌های آبفای منطقه 4 شهر تهران در سال 98 با کاهش 7.87 و 6.29 درصدی نسبت به سال 97 به ترتیب به شاخص 0.11و 3.99 رسید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات