مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد عنوان کرد: بیمارستان‌های مشهد تاییدیه ایمنی ندارند

به گزارش اخبتار ساختمان، امیر عزیزی در خصوص وضعیت ناایمن مراکز تجمعی از قبیل بیمارستان‌ها، بازارها، پاساژها و … در سطح شهر مشهد اظهار کرد: آمار دقیقی در این خصوص ندارم. بنابراین در سال جاری هیچ یک از این بیمارستان‌ها برای تاییدیه ایمنی به آتش نشانی مشهد مراجعه نکرده است. در دفعات قبل اخطاریه می‌دادیم و از مراکز تجمعی می‌خواستیم تا تشکیل پرونده دهند، اما در این نوبت در محل بازدید کرده و اخطار داده و مهلتی مشخص برای رفع موارد ایمنی برای‌شان تعیین می‌کنیم. اگر در این مهلت مشخص اقدامی صورت نگیرد، اسامی مراکز درمانی و پرخطر را به دستگاه قضایی و مردم اعلام می‌کنیم. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد در خصوص شاخص ایمنی مراکز تجمعی خاطرنشان کرد: خط‌کش آتش‌نشانی برای ایمنی یک ساختمان در برابر حریق، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است. اگر تمام این مراکز تجمعی تا انتهای شهریورماه برای الزامات ایمنی خود در آتش‌نشانی تشکلیل پرونده ندهند، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات