یک کارشناس اقتصاد مسکن مطرح کرد: مالیات؛ شرط موفقیت تعیین سقف اجاره

یک کارشناس مسکن بر این باور است که اگر دولت می‌خواهد تعیین سقف اجاره بها موفقیت آمیز باشد باشد باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را اجرایی کند تا مالکان از ترس مالیات ناگزیر به اجاره مسکن خود باشند. افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به موفقیت تعیین سقف اجاره بها خوشبین بود؟ گفت: برای اجرای موفقتر مصوبه تعیین سقف اجاره بها باید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه نیز عملیاتی شود چرا که با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه تعادل خوبی در قیمت مسکن رخ خواهد داد. اما اگر دولت هدف خود را در موفقیت تعیین سقف و ساماندهی اجاره بها گذاشته است باید این دو طرح را همزمان با هم اجرا کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این که شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات تعادل خوبی در قیمت مسکن را ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات