تکریم حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل

تکریم حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل

تکریم حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل
شهردار شاهرود با اشاره به تکریم حقوق شهروندی، گفت: تکریم ارباب رجوع ارتباطی تنگاتنگ با حقوق شهروندی شهروندان دارد.
علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه شفاف‌سازی‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ بدین معنا است که شهروندان باید از نوع‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌ به‌ ارباب‌رجوع‌،مقررات‌ مورد عمل‌ و مراحل‌ انجام‌ کار، مدت‌زمان‌ انجام‌ کار، مدارک‌ مورد نیاز و فرم‌های‌ مورد عمل‌، عنوان‌ واحد،محل‌ استقرار، نام‌ متصدی‌ انجام‌ کار و تعیین‌ اوقات‌ مراجعه‌ و نوع‌ فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ اطلاعات لازم را داشته باشند، افزود: تکریم حقوق شهروندی پیش شرط جامعه ایده آل است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات