کسب رتبه برتر توسط آب منطقه ای آذربایجان شرقی در ارزیابی ملاقات...

بر اساس ارزیابی مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای استان ها در حوزه دیدارهای چهره به چهره در سه ماهه سوم سال 1398 شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، بر اساس ارزیابی مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری در حوزه دیدارهای چهره به چهره در سه ماهه سوم سال 1398 که در راستای نظارت بر بخشنامه های مربوطه ی هیئت وزیران و ماده 23 منشور حقوق شهروندی انجام گرفت، ، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیشترین تعداد برنامه های اجرا شده، موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای استان ها شد.
بر اساس این گزارش شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی این ارزیابی بر اساس شاخص هایی از جمله تعداد ملاقات، تعداد برنامه های اجرا شده، اقدام مثبت، مشاوره و راهنمایی، بایگانی و موارد در دست اقدام انجام گرفته که شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تعداد 18 مورد ملاقات، 39 درصد ارائه پاسخ مثبت به درخواست ها، 33 درصد مشاوره و راهنمایی، 6 درصد بایگانی درخواست و 22 درصد موارد در دست اقدام در زمره شرکت های با بیشترین تعداد برنامه اجرا شده، موفق به کسب رتبه برتر شده است.
گفتنی است برنامه دیدار چهره به چهره بر اساس تأکید ریاست جمهوری بر تسریع در رسیدگی بدون واسطه به مطالبات مردمی، نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی، ملاقات مردمی و روحیه مسئولیت پذیری مدیران دستگاه های دولتی و الزامات قانونی آن در شرکت های آب منطقه ای استان ها به صورت هفتگی و مستمر انجام می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات