شهرهای کوچک در اولویت صدور شناسنامه‌های جدید

شهرهای کوچک در اولویت صدور شناسنامه‌های جدید

http://www.bananews.irرئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه تجهیزات و اعتبارات لازم برای صدور شناسنامه های جدید فراهم نیست گفت: در مرحله اول صدور شناسنامه های جدید شهرهای کوچک در اولویت قرار دارند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی شناسنامه های جدیدی که صادر می شود مربوط به شناسنامه های تعویضی و یا مستعمل است که در دفاتر الکترونیکی سازمان انجام می شود.

وی در مورد صدور شناسنامه های جدید گفت: با توجه به اینکه هنوز تجهیزات لازم برای این کار در سراسر کشور کامل نشده و تجهیزات فعلی پاسخگوی تمامی متقاضیان نیست به همین دلیل امکان ارائه فراخوان عمومی برای صدور شناسنامه های جدید فعلا وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: در صورت ارائه فراخوان مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می شود که معطلی و صف های طولانی یکی از این مشکلات است.

ناظمی اردکانی گفت: تا هنگامی که شناسنامه های قدیم اعتبار دارد ضرورتی نمی بینیم که فراخوان عمومی اعلام کنیم اما به تدریج در شهرهای کوچک و پس از آن در شهرهای متوسط فراخوان می دهیم.

به گفته وی، در شهرهای بزرگی مانند تهران نیز در صورت همکاری استانداران در تامین اعتبارات و خریداری تجهیرات،برای صدور شناسنامه های جدید اقدام خواهیم کرد.

 

 

    نظرات