برگزاری هجدهمین هم آفرینی مشهد با موضوع تقویت زندگی عمومی در ره باغ ...

برگزاری هجدهمین هم آفرینی مشهد با موضوع تقویت زندگی عمومی در ره باغ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات