انتشار فراخوان دیوارنگاری «روشنای شهر۳»

انتشار فراخوان دیوارنگاری «روشنای شهر۳»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات