پیگیری تأمین اعتبار طرح های بزرگ ملی و بین المللی راه و شهرسازی استان ایلام در دیدارهای ‏جدا گانه مه...

پیگیری تأمین اعتبار طرح های بزرگ ملی و بین المللی راه و شهرسازی استان ایلام در دیدارهای ‏جدا گانه مه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات