لزوم اختصاص ردیف بودجه ویژه برای انجام درخواست های مردمی ۱۳۷ به مناطق ...

لزوم اختصاص ردیف بودجه ویژه برای انجام درخواست های مردمی ۱۳۷ به مناطق ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات