جمع آوری ۹۵۹ تابلو غیر مجاز صنوف در سال ۹۸

جمع آوری ۹۵۹ تابلو غیر مجاز صنوف در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات