برپايي نشست مشاوران و تجميع كنندگان مديريت بار خانگي و تجاري در توانير

برپايي نشست مشاوران و تجميع كنندگان مديريت بار خانگي و تجاري در توانير

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر ياقوتي مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير با اشاره به حضور تيمي از اساتيد دانشگاهي و مراكز تحقيقي و پژوهشي در حوزه هاي علوم شناختي، اقتصاد ،روانشناسي و شبكه هاي اجتماعي به عنوان مشاور شركت توانير در اين نشست، به تبيين اهداف خيرخواهانه اين طرح ملي و اختصاص عوايد حاصل از صرفه جويي مصرف برق خانگي و تجاري به كارهاي عام المنفعه مطابق بخشنامه و دستورالعمل تدوين شده پرداخت.
ابوذر صالحي مديركل روابط عمومي و اموربين الملل توانير دراين نشست با تاكيد بر نقش تسهيل كننده روابط عمومي توانير در اين طرح ،برپايي اين گردهمايي را كه براي نخستين بار از سوي يك مجموعه دولتي و با همكاري مراكز دانشگاهي و شركتهاي مردم نهاد برگزار شده ،يك اقدام تاريخي و ماندگار توصيف كرد كه برپايه تاكيدات مقام عالي وزارت نيرو و تيم وزارتي نسبت به اهميت علوم اجتماعي و علوم شناختي شكل گرفته و اتفاقات خوبي را در حوزه مصرف بهينه برق در كشور رقم خواهد زد.
در ابتداي اين مراسم دكتر نيلي از اساتيد دانشگاه تهران نيز با اشاره به سابقه 11 ساله پيگيري اين بحث از سوي مراكز دانشگاهي ،از همكاري تيمي متشكل از محققان و اساتيد علوم رفتاري ، روانشناسي و ساير حوزه هاي مرتبط به عنوان مشاور شركت توانير خبر داد كه مي تواند با بررسي شبكه هاي اجتماعي ،نشانه هاي علمي تاثير اقدامات تجميع كنندگان برتغيير نگرش مردم به برنامه هاي مديريت مصرف و داغ شدن گفتمان در اين فضا را رصد كند.
وي يكي ديگر از اقدامات اين مجموعه را تحليل شبكه هاي اجتماعي از طريق سيستم جامعي عنوان كرد كه در اختيار بازوي مشورتي توانير قرار دارد و گزارش آن  هر 2 روز يك بار به توانير ارايه مي شود.
دكتر نيلي طراحي بسته آموزشي با همكاري متخصصان اقتصادي ،روانشناسي ،علوم شناختي ،صنعت برق و شبكه هاي اجتماعي را از ديگر اقدامات اين مجموعه ذكر كرد كه مي تواند تجارب مفيدي از نحوه تعامل ، تغيير نگرش و تشويق مردم به بهينه سازي مصرف برق را دراختيار تجميع كنندگان قرار دهد.
وي افزود، همچنين ما مي توانيم به شركت توانير در تعامل با تجميع كنندگان براي استفاده از روشهاي تعاملي كم خطر با مردم كمك كنيم تا به طور غير مستقيم مديريت مصرف برق به يك باور و سپس به عادت مردم تبديل شود.
وي تصريح كرد: ما درپي فراهم آوردن يك مدل پايدار براي سالهاي آينده از طريق ايجاد هم افزايي بين توانير و تجميع كنندگان هستيم كه با توجه به ايده ها و  اشرافي كه به مسايل اقتصادي و اجتماعي در هريك از مناطق دارند، حاصل مي شود و شناسايي عادتهاي سوء مصرف برق در مناطق مختلف كه تابعي از شرايط محيطي و فرهنگي است مي توادد مارا در محتوا سازي كمك كند.
اين گردهمايي با ارايه اقدامات ،تجارب و نقطه نظرات تجميع كنندگان همراه بود و مقرر شد بسته آموزشي طي نشستي تعاملي و با حضور تجميع كنندگان در آينده نزديك ارايه و اقدامات عملياتي در اين خصوص آغاز شود.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات