انتصاب اعضای کمیته هماهنگی نظام صلاحیت حرفه‌ای نیروی...

در اجرای مفاد ابلاغیه شماره 100/50/45288/98 مورخ 7/12/1398 وزیر محترم نیرو، موضوع «استقرار نظام‌ صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار صنعت آب و برق» و بر‌اساس تصمیمات متخذه در جلسه 17 مورخ 25/3/1399 شورای معاونین شرکت، طی اباغیه هایی از سوی مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته هماهنگی نظام صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار در شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران منصوب شدند.
آقای مهندس نادعلی  حاجی‌لری، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی -عضو

آقای مهندس جهانگیرحبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری- عضو

آقای مهندس فربد استیری، مدیر مرکز نیروگاه‌های برقابی-عضو

آقای حسین نوازنی ، مدیر کل دفتر منابع انسانی و آموزش- عضو  و دبیر

آقای مهندس سید حسن رضوی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران-عضو

اقای دکتر فرهاد ایزد‌جو، رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان-عضو

آقای مهندس کمال الدین  جعفری، رئیس هیئت مدیره شرکت بهره‌برداری و نگهداری فرآب- عضو

آقای مهندس وحید عباسیان پیرنیا، قائم مقام شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان تهران-عضو

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات