ابلاغ اصلاحیه مبحث شانزدهم و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

ابلاغ اصلاحیه مبحث شانزدهم و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات