بررسی وضعیت مسکن مهر در استان البرز

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکن مهر احداث شده در دو شهرک ابریشم و ماهدشت به خریداران تحویل داده شده است، گفت: هزار و ۴۳۵ واحد مسکونی دیگر نیز آماده تحویل است. رئیس اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن راه و شهرسازی استان البرز بیان کرد: هزار و ۴۱۸ واحد مسکن مهر نیز در سطح دو شهر مذکور در حال ساخت است. وی با اشاره به اینکه در پروژه مسکن مهر شهرک ابریشم ۶۳۴ واحد در حال ساخت است، گفت: راه و شهرسازی استان البرز تعهد دارد ۱۰ هزار و ۲۰۴ واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر شهرک ماهدشت را بسازد که تاکنون هشت هزار و ۶۱۳ واحد را به خریداران تحویل داده و ۸۰۷ واحد دیگر نیز آماده تحویل است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات