بازدید شهردار مشهد از خانه سبز و مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر

بازدید شهردار مشهد از خانه سبز و مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات