دوره آموزشی ضابطین قضایی...

دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه پرسنل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به میزبانی این سازمان با همکاری دادسرای یزد و با هدف بروز رسانی دانش و افزایش سطح آگاهی مأمورین اجرایی از ظرفیت های قانونی و همچنین نحوه پیگیری قضایی افرادی که در زمینه زیست محیطی آلودگی ایجاد می کنند، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد – حمید رضا رحیمدل از برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی پسماند ویژه پرسنل نظارت و بازرسی سازمان خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اظهار کرد: از آنجایی که مدیریت اجرایی پسماند، شخصیتی حقیقی و حقوقی است که مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی و مراقبت عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، حمل و نقل پسماندها را برعهده دارد لذا نحوه برخورد با متخلفین و ارجاع گزارش ها به مراجع قضایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از این رو دوره آموزشی مذکور در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان و با هدف بروز رسانی دانش و افزایش سطح آگاهی مأمورین اجرایی از ظرفیت های قانونی و همچنین نحوه پیگیری قضایی افرادی که در زمینه زیست محیطی آلودگی  ایجاد می کنند، برگزار شد.

وی افزود: در این دوره که با حضور نماینده دادستانی یزد برگزار شد، با موضوع تقسیم بندی قضائی، تعریف قوانین مربوط به ضابطین و وظایف آنها درخصوص ماده 16 قانون مدیریت پسماندها در زمینه نگهداری، حمل و تخلیه پسماندها آموزش های لازم ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات