بلوک سیکل ترکیبی جدید در نیروگاه شهیدسلیمی نکا احداث می‌شود

بلوک سیکل ترکیبی جدید در نیروگاه شهیدسلیمی نکا احداث می‌شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات