از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ آماده سازی تجهیزات و قطعات واحدهای سیکل ترکیبی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ آماده سازی تجهیزات و قطعات واحدهای سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات