نشست تخصصی با موضوع سازه های سنتی در معماری ایران

نشست تخصصی با موضوع سازه های سنتی در معماری ایران

http://www.bananews.ir/

بنانیوز- نشست تخصصی با محوریت چیستی و چرایی سازه های سنتی در معماری ایران و با موضوع کاربندی پیدایش، توسعه و تکامل در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سخنرانان این نشست عبارتند از:

دکتر فرهاد تهرانی، استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس

مهندس مهدی رئیسی، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهندس استفانیا پترالا، دانشجوی دکتری دانشگاه باری، ایتالیا

مهندس هادی صفایی پور، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

    نظرات