جلسه شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری استان خراسان شمالی با حضور مهندس محمدی ، سرپرست معاونت هماهنگی...

جلسه شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری استان خراسان شمالی با حضور مهندس محمدی ، سرپرست معاونت هماهنگی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات