مجوز ورود به اراضی موات

با صدور مجوز ورود به اراضی موات برای سرمایه‌گذاران ساختمانی از سوی دولت، امکان ساخت‌وساز روی زمین‌های واقع در خارج از حریم شهرها فراهم شد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات دستورالعمل جدید شهرک‌سازی که به تازگی در دولت-شورای‌عالی شهرسازی و معماری-تصویب شده است نشان می‌دهد براساس ضوابط مصوب، دولت با سه هدف مجوز ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی به اراضی موات را در خارج از حریم شهرها صادر کرده است. نه‌تنها سرمایه‌گذاران ساختمانی بلکه سازندگان بزرگ‌مقیاس دولتی و عمومی نیز از این پس و با رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده در این دستورالعمل می‌توانند به اراضی موات خارج از حریم شهرها برای ساخت شهرک‌ ورود کنند. دولت با تصویب این دستورالعمل هدف دیگری یعنی امکان تامین مسکن ارزان‌قیمت در اراضی واقع در خارج از حریم شهرها در قالب شهرک‌های مسکونی را در پیش گرفته است. یک شرط مهم برای احداث شهرک در اراضی موات خارج از حریم شهرها براساس دستورالعمل جدید ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات