دوره انتظار برای خرید مسکن طولانی تر شد

به گزارش اخبار ساختمان، در این سال‌ها قدرت خرید مسکن خانوارها چه تغییراتی کرده؟ آیا همان‌طور که گفته می‌شود صاحب‌خانه شدن به یک آرزو تبدیل شده است؟ آیا شکاف درآمد خانوارها با قیمت تا به این حد افزایش یافته که بتوان این حکم را صادق دانست؟ برنامه‌های دولت برای تسهیل در این زمینه چیست و تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟ برای سنجش میزان توانایی خانوارها در صاحب‌خانه شدن، لازم است به تغییرات دو شاخص مهم توجه کرد. این رقم از نسبت متوسط قیمت مسکن شهری به متوسط درآمد خانوارهای کشور به دست آمده که اولی را از وزارت راه و شهرسازی و دومی از مرکز آمار اخذ شده است؛ آمارهایی که می‌گوید متوسط هر واحد مسکن شهری در سال ۱۳۹۷، ۳۵۶ میلیون تومان و درآمد خانوارها ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. اما با این حال آمارهای قیمت مسکن شهر تهران به‌صورت مرتب از سوی بانک مرکزی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات