راهبر امور هوانوردی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شد

راهبر امور هوانوردی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شد

به نقل از روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) این اقدام در راستای توسعه کیفی و تعمیق امور هوانوردی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شده است سرکشیک و ریاست مرکز کنترل فضای کشور، معاونت عملیات هوانوردی و سرپرست عملیات حج تمتع فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بخشی از سوابق کاری عضو هیات مدیره و راهبر امور هوانوردی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات