طراحی سامانه خودکار پیش‌بینی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی توسط سازمان هواشناسی

طراحی سامانه خودکار پیش‌بینی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی توسط سازمان هواشناسی

این سامانه پیش‌آگاهی در حال حاضر شاخص FWI: Fire Weather Index که از ظرفیت شبکه‌های پایش و پیش‌بینی موجود در سازمان هواشناسی کشور استفاده می‌کند، به‌صورت روزانه برای دوره‌های چهار روزه، احتمال خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور در ۷ سطح هشدار را پیش‌‌بینی می‌کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات