زمین لرزه استان بوشهر را لرزاند

زمین لرزه استان بوشهر را لرزاند

بنا به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگای ۵/۴ روز جمعه، ۵ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۰۳:۴۶ در ۴۸ کیلومتری شهرستان جم در استان بوشهر به وقوع پیوسته است.

موسسه ژئوفیزیک عمق زمین لرزه را ۱۲ کیلومتر ذکر نموده که پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، این عمق را ۹ کیلومتر محاسبه کرده است.

این درحالی است که موسسه زمین شناسی آمریکا (USGS) بزرگای این زمین لرزه را ۵/۶ و عمق آن را ۱۰/۱ کیلومتر تعیین نموده است.

    نظرات