دیدار صمیمی سید عبدالمجید نژاد صفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با سردار ابوالقاسم چمن ،فرما...

دیدار صمیمی سید عبدالمجید نژاد صفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با سردار ابوالقاسم چمن ،فرما...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات