دولت بایددر حوزه مسکن سیاست‌گذاری کند

به نظر می‌رسد یکی از ملزوماتی که دولت و شهرداری‌ها درصدد انجامش هستند، ساخت مسکن اجتماعی است. کشوری مثل ‌آمریکا که نظام آن سرمایه‌داری است هم البته مسکن اجتماعی دارد و این مسکن در اختیار دولت‌های محلی و شهرداری‌هاست ‌چون آنها هم بحران مسکن را از سرگذرانده‌اند. برای مثال سازنده‌ای در منطقه ‌یک تهران برج‌سازی می‌کند و شهرداری به جای گرفتن پول نقد، ۴۰ واحد از برج ۴۰۰واحدی او را بگیرد و به ‌عنوان موجودی مسکن اجتماعی از آن استفاده کند و در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که فعلا نمی‌توانند صاحب مسکن شوند اما با ‌چند‌سال حمایت می‌توانند از مسکن ارزان‌قیمت استفاده کنند تا توانایی خرید مسکن را بیابند. ‌شهرداری‌ها سال‌هاست پول می‌گیرند ولی دریافت عوارض الزاما پول نقد نیست و اتفاقا باید اهداف اجتماعی داشته باشد. فکر می‌کنم ‌بزرگ‌ترین اشکالی که سیاست‌های مسکن داشته است، این بوده که دولت تعهدات خود را فراموش کرده و این سیاست‌گذاری را ‌هم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات