آتش بی احتیاطی بر جان علفزارهای رشت/آتش نشانی رشت

آتش بی احتیاطی بر جان علفزارهای رشت/آتش نشانی رشت


125رشت- به گزارش خبرنگار تحـریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان و تیم های امداد و نجات 14 ایستگاه آتش نشانی درشیفت کاری گذشته مصادف با سه شنبه 17 تیر یک هزار و سیصد و نود و نه، 20 مورد عملیات حریق، حادثه و خدمات ایمنی را سپری داشتند.

شهـرام مومنی سرپرست سازمـان آتش نشانی رشت  ضمن اشـاره به 20 مورد عملیات اطفای حریق، حادثه و همچنین خدمات ایمنی در روز گذشته، افـزود: اطفای نفس گیـر آتش سـوزی علفـزارها با 11 مورد، همچنان صدر نشین عملیات های روز گذشته بوده ا ند.

مومنی با اشاره به یک مورد عملیات نجات گیر کردن حلقه انگشتری در دست شهروند 45 ساله رشتی، افزود: آتش نشانان سریعا با توجه به متورم بودن انگشت فرد؛ نسبت به رها سازی انگشتری اقدام کردند که خوشبختانه بدون هیچ آسیبی این عملیات پایان یافت.

همین گـزارش حاکی است: 2 مورد عملیات اطفای حریق منزل مسکونی، 2 مورد عملیات نجات محبوس شدن در منزل مسکونی و آسانسور، یک مورد رها سازی حیوان محبوس شده ، یک مورد حریق ضایعات، یک مورد بازدید ایمنی از منزل مسکونی و یک مورد خدمات ایمنی از دیگـر عملیات های روز گذشته بوده است.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات